Informatie over deze campagne

Bedoeling van het verzamelen van succesverhalen en ideeën

Deze website heeft als doel om zoveel mogelijk succesverhalen te verzamelen van kmo's, zeer kleine ondernemingen (zko's) en zelfstandigen over hun gebruik van nieuwe technologieën in de meest uiteenlopende vormen: digitale communicatie (website, sociale netwerken....), e-shop, elektronische facturatie, digitaal agendabeheer, statistische gegevensverwerking ... 

Door hen de kans te geven zich vrijelijk uit te drukken over de digitale oplossingen die zij hebben geïmplementeerd en de voordelen die zij daaruit hebben gehaald in hun dagelijkse activiteiten, wil deze site een impuls geven en elke andere ondernemer die de stap naar digitalisering kan zetten, helpen.

Deelnemers worden aangemoedigd om hun getuigenissen te delen om zo veel mogelijk "likes" te verzamelen.

De meest "gelikete" getuigenissen zullen worden voorgelegd aan een jury om de winnaars te selecteren die de kans krijgen om hun schriftelijke bijdrage om te zetten in een promotievideo die we zullen produceren als onderdeel van een grote communicatiecampagne die volgt op de inzameling.

Via deze website kan je ook ideeën indienen. Die moeten de vorm aannemen van beleidsvoorstellen, zodat FOD Economie zich daardoor kan laten inspireren.

Bedoeling van de bewustmakingscampagne over digitalisering voor kmo's

De campagne heeft tot doel zeer kleine ondernemingen (zko's) en zelfstandigen uit de zogenaamde "traditionele" sector bewust te maken van het belang van de ontwikkeling van een digitale strategie, zowel op het vlak van marketing als op het vlak van de verbetering van de productieprocessen en de arbeidsorganisatie.

Het initiatief ging uit van de volgende vaststelling: kmo's, en meer in het bijzonder zko's en zelfstandigen, zijn zich niet altijd bewust van wat digitalisering hen kan bijbrengen. Soms staan ze zelfs sceptisch tegenover de mogelijkheden om die technologieën aan hun specifieke situatie aan te passen. Digitalisering is echter de eerste en belangrijkste vector voor innovatie, concurrentievermogen en groei geworden. 

De transformatie en aanpassing van bedrijven aan de nieuwe technologieën is de sleutel voor de economische toekomst van het land. De kmo's, die bijna het gehele Belgische ondernemingslandschap vormen, maken eveneens deel uit van die revolutie. 

Wat zijn de uitdagingen van digitalisering voor een kmo?

De digitale revolutie heeft fundamentele uitdagingen voor de toekomst van kmo's en zelfstandigen. Ze omvatten met name: 

  • de digitale communicatie (website, sociale netwerken, e-mails, ...),
  • de e-commerce,
  • het digitale voorraadbeheer,
  • het gebruik van intelligente contactloze kassa's,
  • de digitale organisatie van het werk (elektronische agenda, ...),
  • de elektronische verzending van prijsopgaven en facturen ...

Ook al worden ze dagelijks geconfronteerd met verschillende technologische innovaties (computer, smartphone, internet, sociale netwerken, opslagplatformen, ...), veel ondernemers blijven sceptisch tegenover het gebruik ervan. Ze hebben het gevoel dat ze niet de kennis, het gekwalificeerd personeel, de financiële middelen of tijd hebben om alle noodzakelijke veranderingen in te voeren.

En toch kunnen alle traditionele zko's - van bakkers tot boekhandels, om maar twee voorbeelden te noemen - ook profiteren van de voordelen van digitalisering. Volgens sommige internationale studies creëren kmo's die voor zakelijke doeleinden intensief gebruik maken van het internet tweemaal zoveel banen, groeien ze twee keer zo snel en halen ze twee keer zo veel inkomsten uit export naar het buitenland binnen als ondernemingen die dat niet doen. 

Natuurlijk vereist digitalisering een initiële investering die op het eerste gezicht aanzienlijk kan lijken voor de ondernemer. Het is ook waar dat de voordelen meer of minder snel zullen worden gevoeld, afhankelijk van het soort activiteit. 

De digitalisering van een bedrijf moet in feite niet worden gezien als een doel op zich, maar eerder als een proces van voortdurende aanpassing, gekenmerkt door ontwikkelingsfasen die min of meer lang en min of meer gespreid zijn. Die planning vergroot de kans op succes van het project en voorkomt verspilling van middelen.

Wat is de toegevoegde waarde van digitalisering?

Als de digitalisering adequaat toegepast wordt, kunnen de kmo's in een positieve spiraal van groei en ontwikkeling terechtkomen. Door hun aanwezigheid op het internet en hun digitale communicatie kunnen ze zich immers bij een breder publiek bekendmaken en nieuwe klanten aantrekken. 

Die activiteit levert gegevens op die vervolgens door de onderneming verwerkt kunnen worden om zo een betere kennis te verkrijgen van haar klanten, haar producten en haar interne werking. Ze kan dan betere beslissingen nemen, innoveren en de diensten die ze aanbiedt precies aanpassen aan de behoeften en smaken van haar handelspartners. De tevredenheid van de klant is des te beter en genereert nieuwe positieve economische voordelen (nieuwe contracten, goede reputatie, ...) en dus groei.

Digitalisering kan ook een reële meerwaarde bieden in het kader van een proces van bedrijfsoverdracht dankzij de daarmee gepaard gaande revitalisering van het ondernemerschap. 

Om er meer over te weten 

De Barometer van de Informatiemaatschappij, die jaarlijks door de FOD Economie wordt gepubliceerd, geeft een vrij nauwkeurig beeld van de mate van digitalisering in België voor een hele reeks thema's, waaronder de economie en het bedrijfsleven.