Partners

100.000 entrepreneurs

100 000 entrepreneurs België is een vereniging die tot doel heeft de cultuur en de wens om een bedrijf te starten over te dragen aan jongeren van 13 tot 25 jaar. Het organiseert in het secundair en hoger onderwijs van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Wallonië getuigenissen van ondernemers - vrijwilligers. Het doel van deze sessies is om jongeren aan te moedigen om hun ondernemersambities te verwezenlijken door hen concrete voorbeelden te presenteren en hen bewust te maken van de instrumenten en hulpmiddelendie beschikbaar zijn om hen te helpen een bedrijf te starten.

1819

De dienst 1819 is de informatiedienst bij uitstek voor al wie onderneemt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Haar doel is tweeledig:

  • ondernemers eerstelijnsinformatie verschaffen over de verschillende aspecten die gelinkt zijn aan de uitoefening van een economische activiteit (financiering, overheidssubsidies voor de opstart of ontwikkeling van een bedrijf, keuze van vennootschapsvorm en sociaal statuut, administratieve formaliteiten en toegang tot het beroep, nodige vergunningen om een nieuwe activiteit op te starten,....).
     
  • de bedrijven oriënteren doorheen het netwerk van Brusselse bedrijfsbegeleidende instellingen en organisaties. De 1819-dienst staat in permanent contact met een bijzonder uitgebreid netwerk van overheidsinstellingen, privé-organisaties of verenigingen die begeleiding, financiering, vorming of steun allerhande bieden aan de Brusselse ondernemer. 

Agence du Numérique

Het Agence du Numérique is de overheidsdienst die verantwoordelijk is voor de opvolging van technologische innovaties en het gebruik van digitale technologie, die de Waalse regering en haar diensten op dit gebied adviseert en de operationele of communicatieve acties gericht op de digitale transformatie van Wallonië leidt of coördineert, gebaseerd op de Digital Wallonia digitale strategie die in december 2015 werd goedgekeurd.

Brussel Economie en Werkgelegenheid

Brussel Economie en Werkgelegenheid heeft als doelstelling de duurzame economie en de tewerkstelling in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te ontwikkelen. Het is een van de zes besturen van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. Onze dienstverlening richt zich in de eerste plaats tot ondernemingen en werknemers.

Onze hoofdopdrachten zijn:

  • De economie ontwikkelen
    We bevorderen de duurzame economische ontwikkeling, rekening houdend met de specifieke eigenschappen van het Brusselse economische weefsel.
  • De werkgelegenheid ondersteunen
    We bieden steun aan de actoren die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werkgelegenheid creëren. We voeren ook een controlebeleid.

Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO

De Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO (HRZKMO) is het advies- en vertegenwoordigingsorgaan van de zelfstandigen en de kmo.
De HRZKMO heeft als taak om adviezen uit te brengen op vraag van een lid van de federale regering of een van de voorzitters van de wetgevende kamers; advies te geven op eigen initiatief of op vraag van andere personen; de vertegenwoordiging van de zelfstandigen en de kmo's bij andere advies- of beheersorganen te verzekeren; een overlegplatform voor de zelfstandigen en de kmo's te zijn.

 

LEAD

LEAD (Les Entrepreneurs Actifs pour la Diversité) is een platform van professionals en ondernemers dat bijdraagt tot sociaal-economische integratie, sociale mobiliteit van zijn leden, maatschappelijke debatten en ethiek in het bedrijfsleven. We willen synergieën bevorderen tussen de talrijke professionele vaardigheden binnen onze gemeenschap. Wij nemen deel aan het publieke debat over kwesties die onze leden aangaan.

Markant VZW

Markant vzw is het netwerk van actieve en ondernemende vrouwen, met 23 000 leden in Vlaanderen en Brussel. Markant- en Best Pittig-groepen bieden op lokaal niveau een kwalitatief socio-cultureel aanbod voor vrouwen met een ondernemende houding. Artemis biedt een professioneel netwerk voor onderneemsters, kaderleden en vrije beroepers: met opleidingen, bedrijfsbezoeken en netwerkevenementen geeft Artemis hun carrière een boost. Daarnaast organiseert Markant vzw een heel aantal projecten die vrouwelijk ondernemerschap bevorderen en ondersteunen.
 

NSZ

Het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ) is een neutrale interprofessionele ondernemersorganisatie die de zelfstandigen, de vrije beroepen en kmo’s uit heel het land vertegenwoordigt. NSZ is zich zeer bewust van het belang van digitalisering. Ook de zelfstandigen en bedrijfsleiders die de keuze hebben gemaakt voor aangepaste, digitale oplossingen bevestigen het : de verkoopcijfers stijgen en daarmee gepaard vertoont ook de omzet een stijgende lijn. De keuze voor de digitale weg geeft uzelf de mogelijkheid om nieuwe klanten aan te trekken en de banden met de bestaande klanten aan te halen. NSZ wil de overstap van alle handelaren van Wallonië ondersteunen en dit zeer concreet via ons project Digital Commerce. Daarnaast ondersteunt NSZ ook Tijdvoordigitaal.be / Jepasseaudigital.be, een campagne van de FOD Economie.

UCM

UCM (Union des Classes Moyennes) is de belangrijkste Franstalige werkgeversorganisatie die zich inzet voor de verdediging van zelfstandigen en bedrijfsleiders. UCM biedt een gediversifieerd aanbod van diensten aan kmo's.

Unizo

Als grootste ondernemersorganisatie van Vlaanderen en Brussel verdedigt UNIZO (Unie van Zelfstandige Ondernemers) ondernemers, zelfstandigen en vrije beroepen op alle terreinen en op alle niveaus van de sociaaleconomische besluitvorming: in de gemeenten, het Vlaamse en Brusselse Gewest, op federaal niveau en in de Europese Unie.