Toegankelijkheidsverklaring

1. Inleiding

De FOD Economie verbindt zich tot de naleving van de wet van 19 juli 2018 inzake toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties tot omzetting van Richtlijn (EU) 2016/2102 van het Europees Parlement en de Raad.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de website https://www.tijdvoordigitaal.be/nl.

2. Nalevingsstatus

De website https://www.tijdvoordigitaal.be/nl voldoet gedeeltelijk aan de Web Content Accessibility Guidelines 2.1 niveau AA, omdat niet aan de onderstaande eisen is voldaan.

3. Niet-toegankelijke inhoud

De onderstaande inhoud is niet-toegankelijk om de volgende redenen:

  • contrast: de titels, filters en blauwe iconen hebben niet op alle pagina's voldoende contrast. De hoofdtitel van de homepage in het wit heeft onvoldoende contrast.
  • titels: op de pagina's met getuigenissen en ideeën is er geen H1 titel.
  • video's: ze hebben ondertitels maar geen audiobeschrijving en geen “closed caption”.

4. Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 3 september 2019.

De gebruikte methode bij de opstelling van deze verklaring:

  • een evaluatie uitgevoerd via het instrument Wave.

De toegankelijkheidsverklaring is voor het laatst herzien op 3 september 2019.

5. Feedback en contactgegevens

Voor alle vragen en opmerkingen over de toegankelijkheid van de website https://www.tijdvoordigitaal.be/nl, kunt u terecht bij:

6. Handhavingsprocedure

Alles zal in het werk worden gesteld om de website https://www.tijdvoordigitaal.be/nl zo snel mogelijk volledig toegankelijk te maken. Ze maakt deel uit van een tijdelijke communicatiecampagne en zal op 1 januari 2020 worden afgeschaft.